131/2022 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 186/2011 Απόφασης Δ.Σ. (Περί μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος επί των οδών Τυρνάβου και Μπιζανίου – Ο.Τ. 2018 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ)

131/2022 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 186/2011 Απόφασης Δ.Σ. (Περί μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος επί των οδών Τυρνάβου και Μπιζανίου – Ο.Τ. 2018 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ)