147/2023 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2023