148/2021 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου από τον κ. Αντώνη Μιλάνο