150/2021 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή αιτήματος αδελφοποίησης με το Δήμο Δρόπολης της Αλβανίας