156/2023 – Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., του 2ου ΠΚΤΜΝΕ & της 1ης ΣΣΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»