157/2023 – Λήψη απόφασης για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Δ.ΥΠ.Α., για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών στο κτίριο της Δ.ΥΠ.Α.