168/2023 – Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Λεωφ. Αγίου Νικολάου»

168/2023 – Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Λεωφ. Αγίου Νικολάου»

168/2023 – Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Λεωφ. Αγίου Νικολάου»

More Posts