169/2023 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.364.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), την εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και τον ορισμό του εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

169/2023 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.364.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), την εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και τον ορισμό του εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

169/2023 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.364.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), την εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και τον ορισμό του εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης