176/2023 – Τοποθέτηση νέου επίγειου Υποσταθμού COMPACT σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ιλίου

176/2023 – Τοποθέτηση νέου επίγειου Υποσταθμού COMPACT σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ιλίου