177/2023 – Έγκριση σύμπραξης με το φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΈΔΡΑ για την υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027» για την επιχορήγηση ‘Έργου – Πράξης με τίτλο «Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»

177/2023 – Έγκριση σύμπραξης με το φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΈΔΡΑ για την υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027» για την επιχορήγηση ‘Έργου – Πράξης με τίτλο «Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»

177/2023 – Έγκριση σύμπραξης με το φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΈΔΡΑ για την υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027» για την επιχορήγηση ‘Έργου – Πράξης με τίτλο «Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»