185/2023 – Λήψη απόφασης για έγκριση αμφιδρόμησης τμήματος της οδού Πριάμου, μεταξύ των οδών Κυθήρων και Μελέτη Βασιλείου (Περιοχή Ραδιοφωνίας) και εφαρμογής πρόσθετων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή

185/2023 – Λήψη απόφασης για έγκριση αμφιδρόμησης τμήματος της οδού Πριάμου, μεταξύ των οδών Κυθήρων και Μελέτη Βασιλείου (Περιοχή Ραδιοφωνίας) και εφαρμογής πρόσθετων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή