184/2023 – Λήψη απόφασης για την εφαρμογή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην οδό Πατρόκλου (από την οδό Πριάμου έως την οδό Μενελάου) και κυκλοφοριακής οργάνωσης των υφιστάμενων πεζοδρόμων του εμπορικού κέντρου του Δήμου Ιλίου

184/2023 – Λήψη απόφασης για την εφαρμογή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην οδό Πατρόκλου (από την οδό Πριάμου έως την οδό Μενελάου) και κυκλοφοριακής οργάνωσης των υφιστάμενων πεζοδρόμων του εμπορικού κέντρου του Δήμου Ιλίου

184/2023 – Λήψη απόφασης για την εφαρμογή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην οδό Πατρόκλου (από την οδό Πριάμου έως την οδό Μενελάου) και κυκλοφοριακής οργάνωσης των υφιστάμενων πεζοδρόμων του εμπορικού κέντρου του Δήμου Ιλίου