006/2023 – λήψη κανονιστικής απόφασης για εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

006/2023 – λήψη κανονιστικής απόφασης για εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ