005/2023 – εξουσιοδότηση Δήμαρχου Ιλίου κου Νίκου Ζενέτου για τη συνυπογραφή κοινής αίτησης με τους συνιδιοκτήτες του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050573206008 Πλουμπίδη Ευρυδίκης, Πλουμπίδη Γεωργίου, Σακελλάρη Γεωργίου, Σακελλάρη Αθανάσιου και Τούντα Γεωργίας για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγράφων των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου

005/2023 – εξουσιοδότηση Δήμαρχου Ιλίου κου Νίκου Ζενέτου για τη συνυπογραφή κοινής αίτησης με τους συνιδιοκτήτες του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050573206008 Πλουμπίδη Ευρυδίκης, Πλουμπίδη Γεωργίου, Σακελλάρη Γεωργίου, Σακελλάρη Αθανάσιου και Τούντα Γεωργίας για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγράφων των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου

005/2023 – εξουσιοδότηση Δήμαρχου Ιλίου κου Νίκου Ζενέτου για τη συνυπογραφή κοινής αίτησης με τους συνιδιοκτήτες του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050573206008 Πλουμπίδη Ευρυδίκης, Πλουμπίδη Γεωργίου, Σακελλάρη Γεωργίου, Σακελλάρη Αθανάσιου και Τούντα Γεωργίας για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγράφων των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου