013/2022 – ονοματοδοσία ανώνυμης οδού, δυτικά των οικοδομικών τετραγώνων(Ο.Τ. 2174, 2174Α & 2173)