012/2022 – λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

012/2022 – λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ