020/2022 – Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης παιδότοπου επί της οδού Ατρέως 4, στο Ίλιον

020/2022 – Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης παιδότοπου επί της οδού Ατρέως 4, στο Ίλιον