026/2022 – λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ