489/2022 – νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022

489/2022 – νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022