026/2023 – λήψη απόφασης για έγκριση αμφιδρόμησης τμήματος της οδού Πριάμου, μεταξύ των οδών Κυθήρων κα Μελετίου Βασιλείου (Περιοχή Ραδιοφωνίας) και εφαρμογής πρόσθετων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή

026/2023 – λήψη απόφασης για έγκριση αμφιδρόμησης τμήματος της οδού Πριάμου, μεταξύ των οδών Κυθήρων κα Μελετίου Βασιλείου (Περιοχή Ραδιοφωνίας) και εφαρμογής πρόσθετων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή