225/2023 – λήψη απόφασης: α) για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ, β) για την έγκριση-αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, Τιμολογίου Δημοπράτησης, Τ.Σ.Υ.-Τεύχους Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ.) της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/2023 μελέτης του έργου «Επισκευή στέγης σε κτίριο του Ο.Τ. 2153Α του Δήμου Ιλίου»

225/2023 – λήψη απόφασης: α) για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ, β) για την έγκριση-αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, Τιμολογίου Δημοπράτησης, Τ.Σ.Υ.-Τεύχους Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ.) της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/2023 μελέτης του έργου «Επισκευή στέγης σε κτίριο του Ο.Τ. 2153Α του Δήμου Ιλίου»

225/2023 – λήψη απόφασης: α) για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ, β) για την έγκριση-αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, Τιμολογίου Δημοπράτησης, Τ.Σ.Υ.-Τεύχους Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ.) της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/2023 μελέτης του έργου «Επισκευή στέγης σε κτίριο του Ο.Τ. 2153Α του Δήμου Ιλίου»