028/2022 – λήψη απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων & Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου

028/2022 – λήψη απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων & Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου