029/2022 – λήψη απόφασης για έγκριση άδειας απότμησης πεζοδρομίου και κυκλοφοριακής σύνδεσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, δυναμικότητας (21) θέσεων στάθμευσης, επί της οδού Δημητρίου Αλεξάτου του Δήμου Ιλίου

029/2022 – λήψη απόφασης για έγκριση άδειας απότμησης πεζοδρομίου και κυκλοφοριακής σύνδεσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, δυναμικότητας (21) θέσεων στάθμευσης, επί της οδού Δημητρίου Αλεξάτου του Δήμου Ιλίου

029/2022 – λήψη απόφασης για έγκριση άδειας απότμησης πεζοδρομίου και κυκλοφοριακής σύνδεσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, δυναμικότητας (21) θέσεων στάθμευσης, επί της οδού Δημητρίου Αλεξάτου του Δήμου Ιλίου