032/2021 – μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου & Άρτης 7, στην οδό Καππαδοκίας (Ο.Τ. 765α) που περικλείεται από τις οδούς (Πορφυρογέννητου Λ. Πορφύρα – Βιργίλου), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

032/2021 – μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου & Άρτης 7, στην οδό Καππαδοκίας (Ο.Τ. 765α) που περικλείεται από τις οδούς (Πορφυρογέννητου Λ. Πορφύρα – Βιργίλου), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

032/2021 – μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου & Άρτης 7, στην οδό Καππαδοκίας (Ο.Τ. 765α) που περικλείεται από τις οδούς (Πορφυρογέννητου Λ. Πορφύρα – Βιργίλου), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»