032/2021 – μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου & Άρτης 7, στην οδό Καππαδοκίας (Ο.Τ. 765α) που περικλείεται από τις οδούς (Πορφυρογέννητου Λ. Πορφύρα – Βιργίλου), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

032/2021 – μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου & Άρτης 7, στην οδό Καππαδοκίας (Ο.Τ. 765α) που περικλείεται από τις οδούς (Πορφυρογέννητου Λ. Πορφύρα – Βιργίλου), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a