033/2021 – λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 111/2015 ΑΔΣ (Κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου και ειδικότερα του άρθρου 7)