Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων υποψηφίων ΤΕ Ηθοποιών 2023 σύμφωνα με την ανακοίνωση 1663/10-1-23

Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων υποψηφίων ΤΕ Ηθοποιών 2023 σύμφωνα με την ανακοίνωση 1663/10-1-23

Ανακοινώνουμε σήμερα την 27-01-2023 τον πίνακα κατάταξης και τα αποτελέσματα από την τριμελή επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 6333/26-01-23 πρακτικό της, αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 1663/10-01-2023 ανακοίνωση του Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) ατόμου του κλάδου ΤΕ Ηθοποιών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία πρόσληψης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝa

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΗΘΟΠΟΙΩΝa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a