Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021. Μετράμε τις δυνάμεις μας στηρίζουμε το μέλλον της πόλης μας

Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021. Μετράμε τις δυνάμεις μας στηρίζουμε το μέλλον της πόλης μας

Ενημερώνουμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή – ΕΛΣΤΑΤ, με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ελλάδας, αλλά και κάθε περιοχής, καθώς επίσης, για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Η Απογραφή διενεργείται στη χώρα μας κάθε 10 χρόνια και από τα αποτελέσματά της καθορίζονται οι πολιτικές ανάπτυξης της χώρας και των πόλεων για υποδομές και υπηρεσίες, η συμμετοχή του Δήμου στον γενικότερο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση κατευθύνσεων στρατηγικής σημασίας, καθώς και η ένταξή του σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση έργων, παρεμβάσεων και δράσεων για την πόλη.

Έτσι, τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικό να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες της πόλης μας, βάσει των οποίων θα χαραχτεί η αναπτυξιακή της πολιτική και όχι σε πλασματικά, διότι εσφαλμένα στοιχεία θα οδηγήσουν σε λάθος πορεία τον προγραμματισμό και τα σχέδια ανάπτυξης για αυτήν.

Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή όλων στη διαδικασία της Απογραφής στον τόπο κατοικίας τους είναι απαραίτητη και σημαντική τόσο για την οικονομική και κοινωνική αποτύπωσή του, όσο και για την ενδυνάμωσή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα στοιχεία της απογραφής είναι εμπιστευτικά και με την αυστηρή εφαρμογή του GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), ο οποίος είναι ιδιαίτερα αυστηρός στη συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Καλούμε όλους τους πολίτες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ιλίου, να ανταποκριθούν και να απογραφούν στην πόλη μας, προκειμένου να καταγραφεί η δυναμική και ο πληθυσμός του Δήμου μας, αποδίδοντας στατιστικά δεδομένα ζωτικής σημασίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.statistics.gr/census-2021-processa

Στηρίζουμε την Απογραφή, γιατί έτσι στηρίζουμε τον τόπο μας και εμάς τους ίδιους.

Στηρίζουμε το μέλλον, γιατί τελικά, όλοι μετράμε.

image

Ανακοίνωση: Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021. Μετράμε τις δυνάμεις μας στηρίζουμε το μέλλον της πόλης μαςa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a