Σχολή Γονέων Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Ιλίου

Σχολή Γονέων Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Ιλίου

Νέος κύκλος θεματικών συναντήσεων της Σχολής Γονέων του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Ιλίου ξεκινά το 2023, με σκοπό τη στήριξη των γονέων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και απαιτητικό τους ρόλο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επιστήμονες και καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να δηλώσει συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kentropaidi.ilion@gmail.coma για τις προγραμματισμένες συναντήσεις τις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Πέμπτη 19 Ιανουαρίου
  • Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου
  • Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου
  • Πέμπτη 2 Μαρτίου
  • Πέμπτη 16 Μαρτίου

Οι συναντήσεις έχουν δίωρη διάρκεια, ξεκινούν στις 17:30 και πραγματοποιούνται δωρεάν στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας του Δήμου Ιλίου (Ικάρου 28, Ίλιον).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας του Δήμου, τηλ. 2177361020, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες επικοινωνίας 13:00 – 20:00.

Η Σχολή Γονέων του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας λειτουργεί μέσω του έργου «Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού και της Οικογένειας», σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Φορέα ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ». Πρόκειται για έργο που αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και Δράσεων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Διακρίσεων, τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, ΟΠΣ 5063309 (αριθ. 17440/11-03-2021) και ΣΑΕ2020ΕΠ085101.

 

Ανακοίνωση: Σχολή Γονέων Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Ιλίου a