Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 72 δόσεις σύμφωνα με τον N. 5036/2023 (ΦΕΚ 77/Α΄/28.03.2023)

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 72 δόσεις σύμφωνα με τον N. 5036/2023 (ΦΕΚ 77/Α΄/28.03.2023)

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι, βάσει του N. 5036/2023 (ΦΕΚ 77/Α΄/28.03.2023) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου, κατόπιν αίτησής τους, να ρυθμίσουν οφειλές τους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 01.11.2021 έως και την 01.02.2023, καθώς και οφειλές από ρυθμίσεις που δεν εξυπηρετήθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως και την 01.02.2023 (άρθρα 110 έως και 117 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) και 165 έως 172 του ν.4764/2020 (Α΄ 256).

Όπως προβλέπεται από τον ανωτέρω νόμο, οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 30.06.2023 και το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48 – 50, 2ος Όροφος) εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 έως 14:00, τηλ. 213 2030144, 146, 129, 130 & 137 και ηλεκτρονική διεύθυνση tamiaki@ilion.gra

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 72 δόσεις σύμφωνα με τον N. 5036/2023 (ΦΕΚ 77/Α΄/28.03.2023)

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 72 δόσεις σύμφωνα με τον N. 5036/2023 (ΦΕΚ 77/Α΄/28.03.2023)a

 

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a