Παρεμβάσεις για την Υποστήριξη στην Εργασία από τον Δήμο Ιλίου

Παρεμβάσεις για την Υποστήριξη στην Εργασία από τον Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου στέκεται δίπλα στον κόσμο της εργασίας και στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας διοργανώνει κύκλους υποστήριξης εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη του Ιλίου.

Ο πρώτος κύκλος συνιστά την Ομάδα Ενδυνάμωσης και προσφέρει:

  • Υποστήριξη μέσα από ομαδική διεργασία
  • Ενδυνάμωση
  • Κατανόηση Συναισθημάτων
  • Διαχείριση Προκλήσεων

Δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά στο socialinnovationilion@gmail.coma

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8858540, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 17:00.

Το «Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας του Δήμου Ιλίου» αποτελεί δράση που εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Δυτικής Αθήνας 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.socialinnovationilion.gr/a

 Παρεμβάσεις για την Υποστήριξη στην Εργασία από τον Δήμο Ιλίου

Ανακοίνωση: Παρεμβάσεις για την Υποστήριξη στην Εργασία από τον Δήμο Ιλίουa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a