002/2022 – παροχή εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση του Δήμου Ιλίου ενώπιον του Αρείου Πάγου (Ποινικό Τμήμα) και δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής