003/2022 – παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε δικαστήρια στη δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης»