003/2023 – διόρθωση της υπ’ αριθμ. 063/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον κλάδο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

003/2023 – διόρθωση της υπ’ αριθμ. 063/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον κλάδο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a