008/2022 – έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 4.573,12 € για την επισκευή του υπ’ αρ. κυκλ. ΚΗΗ5620 οχήματος του Δ. Ιλίου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα»

008/2022 – έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 4.573,12 € για την επισκευή του υπ’ αρ. κυκλ. ΚΗΗ5620 οχήματος του Δ. Ιλίου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα»