009/2022 – λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης Δανείου για την αποζημίωση κοινόχρηστων χώρων των οποίων η ρυμοτομική απαλλοτρίωση έχει αρθεί, βάσει των διατάξεων του ν.4759/2020, (άρθρα 88, 89 περί άρσης και επανυποβολής απαλλοτρίωσης) συνολικού προϋπολογισμού 1.831.143,25 ευρώ

009/2022 – λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης Δανείου για την αποζημίωση κοινόχρηστων χώρων των οποίων η ρυμοτομική απαλλοτρίωση έχει αρθεί, βάσει των διατάξεων του ν.4759/2020, (άρθρα 88, 89 περί άρσης και επανυποβολής απαλλοτρίωσης) συνολικού προϋπολογισμού 1.831.143,25 ευρώ

009/2022 – λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης Δανείου για την αποζημίωση κοινόχρηστων χώρων των οποίων η ρυμοτομική απαλλοτρίωση έχει αρθεί, βάσει των διατάξεων του ν.4759/2020, (άρθρα 88, 89 περί άρσης και επανυποβολής απαλλοτρίωσης) συνολικού προϋπολογισμού 1.831.143,25 ευρώ