021/2022 – σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου – Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. 69316/2021 εγγράφου μας προς τα ποσοστά των υπόχρεων προς καταβολή

021/2022 – σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου – Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. 69316/2021 εγγράφου μας προς τα ποσοστά των υπόχρεων προς καταβολή

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a