021/2023 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α 00.6453.0001