022/2023 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α 15.6142.0005

022/2023 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α 15.6142.0005

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a