029/2022 – έγκριση παράτασης οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ιλίου»

029/2022 – έγκριση παράτασης οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ιλίου»

029/2022 – έγκριση παράτασης οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ιλίου»