028/2022 – έγκριση παράτασης οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης της υπηρεσίας «Βιωματική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»

028/2022 – έγκριση παράτασης οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης της υπηρεσίας «Βιωματική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»