030/2023 – ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή : ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο για το έτος 2023»

030/2023 – ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή : ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο για το έτος 2023»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a