030/2023 – ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή : ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο για το έτος 2023»

030/2023 – ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή : ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο για το έτος 2023»