041/2022 – έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 276,52€ για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης διακήρυξης σχετικά με τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου» μετά από άγονο διαγωνισμό

041/2022 – έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 276,52€ για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης διακήρυξης σχετικά με τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου» μετά από άγονο διαγωνισμό

041/2022 – έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 276,52€ για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης διακήρυξης σχετικά με τις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου» μετά από άγονο διαγωνισμό