048/2023 – καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 3722/2020 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2103Γ και Ο.Τ 2103Α επί της οδού ΝΑΥΣΙΚΑΣ και των πεζοδρόμων ΔΙΟΤΙΜΑΣ και 3ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

048/2023 – καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 3722/2020 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2103Γ και Ο.Τ 2103Α επί της οδού ΝΑΥΣΙΚΑΣ και των πεζοδρόμων ΔΙΟΤΙΜΑΣ και 3ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

048/2023 – καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 3722/2020 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2103Γ και Ο.Τ 2103Α επί της οδού ΝΑΥΣΙΚΑΣ και των πεζοδρόμων ΔΙΟΤΙΜΑΣ και 3ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ