060/2023 – καταβολή αποζημίωσης σε Ευάγγελο ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ