065/2022 – υποβολή σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Ιλίου ετών 2023-2026

065/2022 – υποβολή σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Ιλίου ετών 2023-2026