067/2022 – έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

067/2022 – έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»