068/2022 – εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση αίτησης για διόρθωση εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο

068/2022 – εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση αίτησης για διόρθωση εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο