067/2023 – καταβολή αποζημίωσης σε Λάμπρο ΚΟΤΣΙΑΛΟ του Δημητρίου