067/2023 – καταβολή αποζημίωσης σε Λάμπρο ΚΟΤΣΙΑΛΟ του Δημητρίου

067/2023 – καταβολή αποζημίωσης σε Λάμπρο ΚΟΤΣΙΑΛΟ του Δημητρίου