079/2023 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ που βρίσκεται επί της οδού ΚΟΜΝΗΝΟΥ 45 – Ο.Τ. 614 – 615 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

079/2023 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ που βρίσκεται επί της οδού ΚΟΜΝΗΝΟΥ 45 – Ο.Τ. 614 – 615 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

079/2023 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ που βρίσκεται επί της οδού ΚΟΜΝΗΝΟΥ 45 – Ο.Τ. 614 – 615 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ