080/2023 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΛΙΑ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΒΕΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ που βρίσκεται επί της οδού ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ 85 – Ο.Τ. 2135 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

080/2023 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΛΙΑ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΒΕΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ που βρίσκεται επί της οδού ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ 85 – Ο.Τ. 2135 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ